Trwa ładowanie...
d48blk5
d48blk5
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (11/2011)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. (11/2011)
Share
d48blk5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do znaczącej umowy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu 25 lutego 2011 rokudziałając jako Generalny Wykonawca podpisał aneks do umowy z EKOINSTAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suchej Beskidzkiej działającym jako Podwykonawca ( umowa opisana w raporcie bieżącym nr 57/2008 z dnia 03-11-2008 roku, 62/2009 z dnia 26-10-2009 roku, 48/2010 z dnia 07-07-2010 roku oraz 91/2010 z 25-11-2010 roku).Przedmiotem umowy jest realizacja przez podwykonawcę prac budowlanych dotyczących budowy kanalizacji sanitarnej na Żywiecczyźnie w Gminie Łodygowice w miejscowości Pietrzykowice Dolne. Podpisany aneks rozszerza zakres przedmiotu umowy o dodatkowe prace.Podpisany aneks ustala wartość umowy na kwotę 12 365 609,10 zł netto.Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.Umowa została uznana za znaczącą ze względu na wartość umowy, która przekracza 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za III kwartał 2010 roku.Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-25 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2011-02-25 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d48blk5

Podziel się opinią

Share
d48blk5
d48blk5