Trwa ładowanie...
ds5lmlm
espi

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (37/2014)

ABM SOLID S.A. - Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta. (37/2014)
Share
ds5lmlm
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-07
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Podpisanie umowy przez spółkę zależną od Emitenta.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd ABM SOLID S.A. w upadłości układowej informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Spółki zależnej od Emitenta pod nazwą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Budownictwa Sp. z o.o. w Olsztynie informację o podpisaniu przez tą spółkę w dniu 6 listopada 2014 roku umowy z Gminą Bieruń (ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń). Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwą ?Budowa przedszkola nr 2a przy ul. Nasypowej i ul. Barbórki w Bieruniu Nowym na działce nr 229/26?. Wartość umowy wynosi 7 585 173,31 zł brutto. Termin realizacji ? 30.06.2016 roku. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie ? informacje poufne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-07 Marek Pawlik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ds5lmlm

Podziel się opinią

Share
ds5lmlm
ds5lmlm