Trwa ładowanie...
d1wxb9l

ABM SOLID S.A. - Zawiadomienie osoby obowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki. (1/2012)

ABM SOLID S.A. - Zawiadomienie osoby obowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki. (1/2012)

Share
d1wxb9l

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABM SOLID S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie osoby obowiązanej o dokonaniu transakcji na akcjach spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ABM SOLID S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Stanisława Ojczyk pisemnie zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o następującej treści: Wypełniając dyspozycje art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, niniejszym zawiadamiam co następuje: Informacja niniejsza przekazana została z uwagi na fakt, iż zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, jestem Członkiem Rady Nadzorczej ABM SOLID S.A. Rodzaj transakcji ? sprzedaż akcji: 29 grudnia 2011 roku ? 10 000 szt. akcji w cenie 1,65 zł za akcje. 29 grudnia 2011 roku ? 5 000 szt. akcji w cenie 1,65492 zł za akcje. 30 grudnia 2011 roku ? 3 600 szt. akcji w cenie 1,65 zł za akcje. Wszystkie
transakcje zostały dokonane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie za pośrednictwem Biura Maklerskiego KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) oddział w Krakowie. Podstawa prawna: Art. 160 ust.1 oraz ust. 2 pkt. 4 - Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wxb9l

| | | ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABM SOLID S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-100 | | Tarnów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bartla | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 014 6260207 | | 014 6224551 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@abmsolid.eu | | www.abmsolid.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8730005511 | | 850021886 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Witold Starakiewicz Wiceprezes Zarządu
2012-01-03 Sabina Kozłowska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1wxb9l

Podziel się opinią

Share
d1wxb9l
d1wxb9l