Trwa ładowanie...
d43le1n

ABM SOLID S.A. - Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłoś...

ABM SOLID S.A. - Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z opcji likwidacyjnej na opcję z możliwością zawarcia układu. (3/2012)

Share
d43le1n
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2012
Data sporządzenia: 2013-01-08
Skrócona nazwa emitenta
ABM SOLID S.A.
Temat
Złożenie przez Zarząd Spółki wniosku o zmianę postanowienia o ogłoszeniu upadłości z opcji likwidacyjnej na opcję z możliwością zawarcia układu.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości ABM SOLID S.A. informuje, że otrzymał informację o złożeniu przez Zarząd Spółki w dniu 7 stycznia 2013 roku do Sądu Rejonowego w Tarnowie V Wydział Gospodarczy wniosku o zmianę sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego ABM SOLID S.A. w Tarnowie z upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego na upadłości z możliwością zawarcia układu. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt. 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19-02-2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABM SOLID SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości likwidacyjnej
(pełna nazwa emitenta)
ABM SOLID S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100 Tarnów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Bartla 3
(ulica) (numer)
014 6260207 014 6224551
(telefon) (fax)
office@abmsolid.eu www.abmsolid.eu
(e-mail) (www)
8730005511 850021886
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Joanna Opalińska Syndyk Masy Upadłości

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43le1n

Podziel się opinią

Share
d43le1n
d43le1n