Trwa ładowanie...
d3gyawi
d3gyawi
espi

ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (4/2015)

ABPOL COMPANY POLSKA S.A. - Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3gyawi
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-20
Skrócona nazwa emitenta
ABPOL COMPANY POLSKA S.A.
Temat
Zawiadomienie akcjonariusza o zmianie udziału w liczbie głosów
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Abpol Company Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 20 stycznia 2015 roku otrzymał od Akcjonariusza, Pana Andrzeja Brauła, w trybie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawiadomienie o zmianie udziału w liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Abpol Company Polska S.A. Zawiadomienie zostaje przekazane w formie załącznika do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie-art.69- Andrzej Braula.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ABPOL COMPANY POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ABPOL COMPANY POLSKA S.A. Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
04-022 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wawelska 7A
(ulica) (numer)
+48 22 761 42 70 +48 22 761 42 99
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
1182405935 015443496
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Olgierd Wejner prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3gyawi

Podziel się opinią

Share
d3gyawi
d3gyawi