Trwa ładowanie...
d3hisx4

AC S.A. - obniżenie przez BOS INVESTMENTS S.á r.l. udziału do 0 % w ogólnej liczbie głosów w AC S...

AC S.A. - obniżenie przez BOS INVESTMENTS S.á r.l. udziału do 0 % w ogólnej liczbie głosów w AC S.A. (33/2013)

Share
d3hisx4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | obniżenie przez BOS INVESTMENTS S.á r.l. udziału do 0 % w ogólnej liczbie głosów w AC S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AC S.A. ("Spółka") z siedzibą w Białymstoku informuje, że 19.08.2013 r. została poinformowana przez BOS INVESTMENTS S.á r.l. z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga o osiągnięciu 0 % głosów w AC S.A. w wyniku zmniejszenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów o 31,98%, na skutek sprzedaży w dniach 9 - 13 sierpnia 2013 r. 3.064.341 akcji Spółki. Bezpośrednio przed transakcją sprzedaży akcji, BOS INVESTMENTS S.á r.l. posiadała w AC S.A. 3.064.341 akcji zwykłych na okaziciela serii A, co stanowiło 31,98% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce oraz kapitale zakładowym Spółki. Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 9.581.150. Po dokonaniu transakcji BOS INVESTMENTS S.á r.l. nie posiada bezpośrednio akcji Spółki. Akcjonariusz także poinformował, iż brak jest podmiotów zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki oraz brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c wyżej powołanej ustawy w stosunku do akcjonariusza. Podstawa prawna: art. 69
ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 69 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

| | | AC SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AC S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 15-181 | | Białystok | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | 42 Pułku Piechoty | | 50 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 85 743 81 00 | | 85 653 93 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 966-13-19-418 | | 050643816 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-19 Katarzyna Rutkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3hisx4

Podziel się opinią

Share
d3hisx4
d3hisx4