Trwa ładowanie...
d34vucc

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012. (2/2012)

AD.DRĄGOWSKI S.A. - Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012. (2/2012)

Share
d34vucc
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2012
Data sporządzenia: 2012-01-09
Skrócona nazwa emitenta
AD.DRĄGOWSKI S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2012.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki AD.DRĄGOWSKI S.A. podaje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku: 1.Raport za IV kwartał 2011 roku ? 29 lutego 2012 roku. 2.Raport roczny za 2011 rok ? 26 kwietnia 2012 roku. 3.Raport za I kwartał 2012 roku ? 15 maja 2012 roku. 4.Raport półroczny za I półrocze 2012 roku ? 31 sierpnia 2012 roku. 5.Raport za III kwartał 2012 roku ? 14 listopada 2012 roku. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku, Spółka rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2012 roku. Podstawa prawna: § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

| | | AD.DRĄGOWSKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AD.DRĄGOWSKI S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-924 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kopernika | | 36/40 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 827 90 83 | | (22) 827 99 50 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ad@dragowski.pl | | www.dragowski.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-030-09-48 | | 012594154 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-09 Bogumiła Stańczak Wiceprezes Zarządu
2012-01-09 Danuta Grelewicz-Pogórska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34vucc

Podziel się opinią

Share
d34vucc
d34vucc