Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

ADVADIS S.A. - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta (8/2015)

ADVADIS S.A. - Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta (8/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ADVADIS S.A.
Temat
Postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 4 maja 2015 roku wpłynęło do siedziby Emitenta Postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział X Gospodarczy, na mocy którego zmienia się sposób prowadzenia postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego ADVADIS Spółka Akcyjna w Krakowie, a także, na mocy w/w Postanowienia, ustanawia się Syndyka w osobie Wojciecha Zymka. Podstawą zmiany trybu postępowania jest niezawarcie układu z wierzycielami podczas Zgromadzenia Wierzycieli w dniu 30 kwietnia 2015 roku. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-223 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Henryka Pachońskiego 5
(ulica) (numer)
012 4158773 012 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Adam Brodowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y