Trwa ładowanie...
d3kvv59

ADVADIS S.A. - Rezygnacja osób zarządzających oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowe...

ADVADIS S.A. - Rezygnacja osób zarządzających oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu (33/2010)

Share
d3kvv59

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rezygnacja osób zarządzających oraz delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Advadis S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent") niniejszym informuje, iż w dniu 20 grudnia 2010 roku:1)Pan Bogdan Grzegorz Waśniewski złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Emitenta, w tym z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. Przyczyną złożenia rezygnacji są ważne powody osobiste.2)Pan Jarosław Pudo złożył rezygnację z członkostwa w Zarządzie Emitenta, w tym z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Emitenta. Pan Jarosław Pudo nie podał przyczyny rezygnacji.Jednocześnie Emitent informuje, iż uchwałą z dnia 20 grudnia 2010 roku, Rada Nadzorcza Emitenta, delegowała Pana Adama Brodowskiego - Członka Rady Nadzorczej Emitenta, na okres 3 (trzech) miesięcy, do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu.Pan Adam Brodowski posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne - Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Wydział Handlu Zagranicznego.Szczegółowy przebieg kariery zawodowej Pana Adama Brodowskiego:Santos Development Sp. z o.o. - Prezes Zarządu - 2005?do chwili obecnej;Browary Polskie BROK -
STRZELEC S.A.- Prezes Zarządu - 1995?2005;HORTEX Centrala Handlu Zagranicznego - Dyrektor d/s Importu - 1985-1994.Pan Adam Brodowski pełnił funkcję członka Rad Nadzorczych:- Browary Polskie BROK?STRZELEC S.A.- HORTAQUA S.A.- Wytwórnia Wody Źródlanej Połczyn Zdrój S.A.Pan Adam Brodowski nie prowadzi działalność o charakterze konkurencyjnym w stosunku do Emitenta oraz nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.Pan Adam Brodowski nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego
państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

| | | ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ADVADIS S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-358 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jasnogórska | | 71 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12 4158773 | | 12 4158961 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@advadis.com | | www.advadis.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6761006781 | | 350742124 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Adam Brodowski członek Rady Nadzorczej delelegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59