Trwa ładowanie...
d274qjm
d274qjm
espi

ADVADIS S.A. - Wszczęcie postępowania o zapłatę (12/2014)

ADVADIS S.A. - Wszczęcie postępowania o zapłatę (12/2014)
Share
d274qjm

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ADVADIS S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wszczęcie postępowania o zapłatę | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ADVADIS SA w upadłości układowej (dalej: "Emitent") informuje, iż w dniu 5 maja 2014 roku został złożony przez Emitenta (Powód) pozew o zapłatę przeciwko Panu Piotrowi Puchalskiemu (Pozwany) na kwotę 308.000 złotych (wartość przedmiotu sporu) wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia doręczenia odpisu pozwu do dnia zapłaty oraz kosztami postępowania. Przedmiotem postępowania jest kwota przekazana przez Powoda na rzecz Pozwanego celem uregulowania zobowiązania Powoda względem Pani Iwony W. wynikającego z Umowy o Odsprzedaż z dnia 28 stycznia 2004 roku. Pozwany występował w charakterze pełnomocnika Pani Iwony W. W 2012 roku Pan Cezary G., mąż Pani Iwony W. poinformował Prezesa Zarządu Emitenta Pana Adama Brodowskiego oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta Pana Mieczysława Halka, że z tytułu rozliczeń związanych z Umową o Odsprzedaż z dnia 28 stycznia 2004 roku nie zostały Pani Iwonie W. przekazane przez Pozwanego wymagane środki pieniężne. Dodatkowo Emitent zaznacza, iż na mocy art. 138
ust. 2 Prawa upadłościowego i naprawczego występuje uczestnictwo Nadzorcy Sądowego powodowej spółki na prawach interwenienta ubocznego. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439 ze zm.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-223 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Henryka Pachońskiego 5
(ulica) (numer)
012 4158773 012 4158961
(telefon) (fax)
zarzad@advadis.com www.advadis.com
(e-mail) (www)
6761006781 350742124
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Adam Brodowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d274qjm

Podziel się opinią

Share
d274qjm
d274qjm