Trwa ładowanie...
d2cxa80

AEDES - Zawarcie istotnej umowy o wartości 2,4 mln zł na realizację inwestycji przy ul. Bociana w ... - EBI

AEDES - Zawarcie istotnej umowy o wartości 2,4 mln zł na realizację inwestycji przy ul. Bociana w Krakowie (6/2015)

Share
d2cxa80

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy o wartości 2,4 mln zł na realizację inwestycji przy ul. Bociana w Krakowie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dn. 4.03.2015 r. podpisał datowaną na 3.03.2015 r. umowę (dalej: ?Umowa?) ze spółką ACS Bociana Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Zleceniodawca?). Przedmiotem ww. Umowy jest wykonanie kompletnych robót budowlanych, montażowych oraz instalacyjnych stanu zerowego budynku wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Bociana w Krakowie. Wartość przedmiotowej Umowy wynosi 2.478.037,10 zł netto. Wynagrodzenie Emitenta ma charakter ryczałtowy. Termin zakończenia realizacji wskazanej Umowy ustalono na 2 miesiące od dnia przekazania placu budowy tj. 03.03.2015 roku. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, iż prace będą prowadzone m.in. w okresie zimowym, w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie określonych prac technologicznych, termin zakończenia Umowy zostanie wydłużony o okres ich występowania. W przypadku odstąpienia przez Emitenta lub Zleceniodawcę od Umowy, podmiot ponoszący
odpowiedzialność za odstąpienie zapłaci drugiemu podmiotowi odszkodowanie umowne w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu kontraktach. Emitent postrzega Umowę jako istotną ze względu na jej wartość, przekraczającą 20 proc. wartości kapitałów własnych Spółki wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa Prawna: § 3 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2cxa80

Podziel się opinią

Share
d2cxa80
d2cxa80