Trwa ładowanie...
d6sm7bo

AEDES - Zawarcie umów objęcia akcji wyemitowanych przez firmę deweloperską Sento S.A. (44/2014) - EBI

AEDES - Zawarcie umów objęcia akcji wyemitowanych przez firmę deweloperską Sento S.A. (44/2014)

Share
d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 44 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów objęcia akcji wyemitowanych przez firmę deweloperską Sento S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki AEDES S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dn. 11.12.2014 r. wpłynęła do Spółki obustronnie podpisana umowa, datowana na 21.11.2014 r., dotycząca objęcia 398.880 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 398.000 zł, wyemitowanych przez spółkę Sento S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: ?Kontrahent?). Wartość objęcia przez Spółkę w/w akcji wynosi 478.656,00 złotych. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Kontrahenta przez właściwy sąd rejestrowy, udział Emitenta w kapitale zakładowym będzie wynosić 1,26 proc., zaś w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 1,20 proc. Wskazana transakcja jest wynikiem zawarcia porozumienia w sprawie rozliczenia zobowiązań Kontrahenta względem Spółki, wynikających z wykonania dodatkowych robót budowlanych w ramach realizacji zleconych Emitentowi projektów budowlanych. Zdaniem Zarządu Emitenta ww. działanie
przyczyni się do pogłębienia oraz utrwalenia współpracy z Kontrahentem, a także stanowić będzie wsparcie w realizacji strategii rozwoju Emitenta w latach 2014-2017 w obszarze utworzenia podmiotu zajmującego się działalnością deweloperską. Podstawa Prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Maciej Targosz Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6sm7bo

Podziel się opinią

Share
d6sm7bo
d6sm7bo