Trwa ładowanie...
d1w2p1a
espi

AGROMA - Informacje uzupełniające o zdarzeniach z lat 2012-2014 (5/2015) - EBI

AGROMA - Informacje uzupełniające o zdarzeniach z lat 2012-2014 (5/2015)

Share
d1w2p1a

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 5 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzupełniające o zdarzeniach z lat 2012-2014 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agroma S.A. informuje, że w dniu 11 lutego 2015 r. doszło do próby licytacji komorniczych nieruchomości należących do Spółki. Próba ta jest wynikiem sporu pomiędzy Agromą a jednym z partnerów biznesowych Spółki. W opinii Zarządu Spółki obecnie istnieją ogromne szanse na ugodowe rozwiązanie sporu, na czym zależy obu stronom. Ze względu na poufny i bardzo delikatny charakter prowadzonych rozmów z partnerem biznesowym, Spółka nie mogła wcześniej publicznie poinformować o prowadzonych rozmowach w formie raportów bieżących. Zarząd Agroma S.A. chciałby również podkreślić, że w toku prowadzonych działań, Komornik Sądowy prowadzący ww. licytację, dopuścił się szeregu naruszeń prawa i uchybień proceduralnych, o których zawiadomiony został właściwy Sąd Rejonowy. Zarząd Spółki jest przekonany, że prowadzone działania komornicze są obarczone wadami, które w opinii Zarządu powodują ich bezskuteczność. Dowodem na to jest m.in. nieskuteczność licytacji w dniu 11 lutego 2015 r. W opinii Zarządu Agromy działania
podejmowane przez partnera, wobec którego Spółka ma zobowiązania, oraz komornika stanowią jedynie element strategii negocjacyjnej i pozostaną bez większego wpływu na bieżącą działalność Spółki. Zarząd Agroma S.A. pragnie również przedstawić poniżej listę wszystkich istotnych w opinii Zarządu zobowiązań Spółki. Zarząd chciałby podkreślić, że wszystkie poniższe zobowiązania uwzględnione zostały we wszystkich wcześniejszych raportach okresowych Spółki: 1.Roszczenie wobec jednego z partnerów biznesowych spółki (sprawa opisana powyżej) 2. Zobowiązania publicznoprawne ? Spółka jest w bezpośrednim kontakcie z odpowiednimi instytucjami państwowymi, finalizowane jest porozumienie w sprawie rozłożenia zobowiązań na raty i częściowe umorzenie. 3. Sporne roszczenia dwóch poddostawców Spółki? należności sporne, częściowo spłacone Zarząd Agroma S.A. pragnie oświadczyć, że zobowiązania, wymienione w pkt. 3 mają w dużej części charakter sporny i wynikają z realizacji specyficznej strategii biznesowej przez podmioty
wysuwające te roszczenia. Zarząd Agroma S.A. oczekuje na pozytywne zakończenie ww. spraw po rozpatrzeniu odpowiednich wniosków Spółki, złożonych przed właściwymi organami. Do tego czasu, w opinii Zarządu Spółki, wpływ tych zdarzeń na sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Agroma S.A. jest nieznaczny. Jednocześnie Zarząd Spółki pragnie podkreślić, że Agroma S.A. w ciągu swojej blisko 5 letniej obecności na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zawsze bardzo rzetelnie i sumiennie informowała o swojej aktualnej sytuacji finansowej. Wszystkie wymienione w niniejszym raporcie zobowiązania Spółki uwzględniane były w odpowiednich sprawozdaniach finansowych Spółki. Zarząd Agroma S.A. zawsze dokładał należnej staranności, by w raportach kwartalnych i rocznych Spółki zawsze szczegółowo i rzetelnie przedstawiać sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Agromy, na pierwszym miejscu stawiając prawo inwestorów do miarodajnej oceny aktualnej sytuacji Spółki. Podstawa prawna: Par 3 ust. 1 załącznika nr 3 do
regulaminu ASO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1w2p1a

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Staszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
d1w2p1a

Podziel się opinią

Share

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d1w2p1a
d1w2p1a