Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

AGROMA - Raport za luty 2015 (6/2015) - EBI

AGROMA - Raport za luty 2015 (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport za luty 2015 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Agroma S.A. przekazuje raport za luty 2015 r.: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym emitenta, które w ocenie emitenta mogą mieć w przyszłości istotne skutki dla kondycji finansowej oraz wyników finansowych emitenta. Luty to okres przygotowań do sezonu wiosennego. W tym miesiącu Agroma potwierdziła warunki produkcji wiosennych narzędzi ogrodniczych. Dzięki przeprowadzonym testom i rozmowom z producentami, nowe i odnowione produkty Agroma będą cechować jeszcze bardziej użyteczne funkcje. Z powodzeniem wdrożono do produkcji nowe maszyny, które będą przewyższać swoimi parametrami produkty działającej na rynku konkurencji. Kontynuowano reorganizację przedsiębiorstwa mającą na celu optymalizację kosztów, wyszukiwanie nowych możliwości w otoczeniu. Trwają prace nad pozyskaniem dodatkowej lokalizacji dla prowadzenia działalności detalicznej ? sklepu i serwisu wzorcowego dla naszej Sieci Dealerskiej. 2. Raporty bieżące i okresowe opublikowane w systemie EBI w lutym:
RB 3/2015 Raport bieżący za styczeń 2015 r. RO 4/2015 Raport za IV kwartał 2014 RB 5/2015 Informacje uzupełniające o zdarzeniach z lat 2012-2014 Raporty bieżące w systemie ESPI nie były publikowane. 3. Kalendarz inwestora, obejmujący wydarzenia mające mieć miejsce w nadchodzącym miesiącu, które dotyczą emitenta i są istotne z punktu widzenia interesów, w szczególności daty publikacji raportów okresowych, planowanych walnych zgromadzeń, otwarcia subskrypcji, spotkań z inwestorami lub analitykami oraz oczekiwany termin publikacji raportu analitycznego: do 14 kwietnia spółka opublikuje raport za marzec 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Staszewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y