Trwa ładowanie...
dfgllah
dfgllah
espi

AGROTOUR S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ...

AGROTOUR S.A. - Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dfgllah
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
AGROTOUR S.A.
Temat
Otrzymanie zawiadomienia sporządzonego przez osobę obowiązaną zgodnie z art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Spółki AGROTOUR S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Brennej, informuje iż w dniu 04 lutego 2015 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi sporządzone przez Członka Rady Nadzorczej Emitenta w sprawie dokonanych przez Niego transakcji nabycia akcji AGROTOUR S.A. Członek Rady Nadzorczej zawiadamia, iż w dniu 21 listopada 2014 roku w trybie transakcji sesyjnych zwykłych na rynku NewConnect nabył 4 388 (słownie: cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt osiem) akcji Spółki po średniej cenie 0,26 zł za akcję. Członek Rady Nadzorczej w nadesłanym zawiadomieniu nie wyraził zgody na publikację danych osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AGROTOUR SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
AGROTOUR S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-438 Brenna
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Lesnica 61
(ulica) (numer)
+48 33 810 06 37 +48 33 810 06 37
(telefon) (fax)
biuro@agrotursa.pl agrotursa.pl
(e-mail) (www)
5482545283
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Roman Gabryś Prezes Zarządu Roman Gabryś

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfgllah

Podziel się opinią

Share
dfgllah
dfgllah