Trwa ładowanie...
d4f4whs

Akcjonariusze Altus TFI zdecydują o skupie do 28,39% akcji własnych 21 IV

Warszawa, 24.03.2015 (ISBnews) - Altus TFI planuje skup do 16,38 mln akcji własnych, stanowiących 28,39% kapitału zakładowego oraz 25,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, w terminie do 31 grudnia 2015 r. W przypadku połączenia z TFI Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych spółki zostanie skupione od akcjonariuszy TFI SKOK, podała spółka. Akcjonariusze zdecydują o skupie i jego warunkach podczas walnego zaplanowanego na 21 kwietnia.

Share
d4f4whs

"Spółka zamierza nabywać akcje własne:
a) w drodze wezwania lub wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółach publicznych,
b) w drodze jednej lub więcej ofert nabycia akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy
c) w drodze transakcji zawartych poza rynkiem regulowanym" - czytamy w komunikacie.

W przypadku połączenia spółki z SKOK TFI, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30 stycznia 2015 r., nie więcej niż 1.578.947 akcji własnych spółki może zostać nabyte od akcjonariuszy SKOK TFI w każdy dopuszczalny przez prawo sposób, podano także.

Skup ma na celu realizację deklaracji zawartych w prospekcie emisyjnym w związku z ofertą publiczną przeprowadzoną w 2014 roku - spółka zadeklarowała przeprowadzenie skupu akcji własnych w przypadku niewykorzystania środków z emisji na akwizycje innych podmiotów.

d4f4whs

"Spółka w terminie do dnia 30 września 2015 roku nie przewiduje realizacji dalszych akwizycji ze środków pozyskanych z emisji serii F, oprócz przejęcia SKOK TFI zgodnie z umową inwestycyjną z dnia 30 stycznia 2015 r. i z tego względu planuje zrealizować deklarację zawartą w prospekcie" - czytamy także.

Altus TFI planuje rozpoczęcie skupu akcji niezwłocznie po podjęciu stosownej uchwały przez walne zgromadzenie, zaplanowane na 21 kwietnia 2015 r. Szczegółowe warunki skupu określone zostaną w uchwale walnego.

"Zarząd dopuszcza nabywanie akcji poza wezwaniem w drodze oferty nabycia nie więcej niż 10% akcji spółki. W przypadku, gdy jedna taka oferta nabycia nie więcej niż 10% akcji spółki spotka się z pełnym zainteresowaniem akcjonariuszy, spółka ogłosi kolejną ofertę nabycia do 10% akcji. Cena nabywania akcji, z zastrzeżeniem właściwych przepisów prawa, będzie spełniać warunki określone w prospekcie" - głosi komunikat.

Altus TFI S.A. jest jednym z największych w Polsce niezależnych (tzn. niepowiązanych bezpośrednio z żadną instytucją finansową) towarzystw funduszy inwestycyjnych i jednocześnie jednym z najdynamiczniej rozwijających się podmiotów w polskiej branży TFI. Od lipca 2014 r. jest spółką notowaną na rynku głównym GPW.

(ISBnews)

d4f4whs

Podziel się opinią

Share
d4f4whs
d4f4whs