Trwa ładowanie...
d1vpvr7

Akcjonariusze BOŚ Banku zdecydują 27 IV o emisji 22,25-43,67 mln akcji bez pp

Warszawa, 30.03.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Banku Ochrony Środowiska (BOŚ) podejmą decyzję w sprawie podniesienia kapitału w drodze emisji 22,25-43,67 mln akcji z wyłączeniem prawa poboru na walnym zgromadzeniu zwołanym na 27 kwietnia, podała instytucja.

Share
d1vpvr7

"Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy spółki z kwoty 228 732 450 zł do kwoty nie niższej niż 451 232 450 zł i nie wyższej niż 665 413 670 zł, tj. o kwotę nie niższą niż 222 500 000 zł i nie wyższą niż 436 681 220 zł poprzez emisję nie mniej niż 22 250 000 i nie więcej niż 43 668 122 akcji na okaziciela serii U oznaczonych numerami od 000000001 do 043668122 o wartości nominalnej 10,00 zł każda. Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zgodnie z poniższymi postanowieniami" - czytamy w projekcie uchwały.

Zarząd zaproponował, by dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru wszystkich akcji serii U.

"Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru z równoczesną możliwością przeprowadzenia emisji akcji serii U w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonej liczby wybranych inwestorów pozwoli bankowi na podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisję akcji serii U bez konieczności uprzedniego sporządzania przez bank i zatwierdzania przez KNF prospektu emisyjnego na potrzeby tej emisji, co zgodnie z oczekiwaniami, powinno umożliwić jej przeprowadzenie w terminie wskazanym w uchwale nadzwyczajnego walnego zgromadzenia banku i pozyskanie kapitału w relatywnie krótkim czasie" - czytamy w uzasadnieniu zarządu.

d1vpvr7

Cena emisyjna akcji serii U zostanie określona przez radę nadzorczą spółki.

Zarząd zapowiedział także w uzasadnieniu, że podwyższenie funduszy własnych banku - przy założonym wzroście skali jego działalności - umożliwi przestrzeganie norm ostrożnościowych, w tym limitów koncentracji, oraz utrzymanie współczynnika adekwatności kapitałowej na poziomie zgodnym z normami ostrożnościowymi zalecanymi przez nadzór bankowy.

"Realizacja programu postępowania naprawczego banku wymaga szybkiego wzmocnienia kapitałowego. Zarząd banku, dążąc do jak najszybszego podniesienia kapitałów, rekomenduje przeprowadzenie podwyższenia kapitału zakładowego BOŚ S.A. w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii U, pokrytej wkładami pieniężnymi, co jest możliwe jedynie w przypadku pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru" - podsumowano.

Pod koniec lutego br. BOŚ ogłosił, że planuje emisję nowych akcji o wartości 300-600 mln zł, a zamiarem zarządu banku jest pozyskanie kapitału na poziomie nie niższym niż 400 mln zł. Podwyższenie kapitału zakładowego miało nastąpić w drodze emisji akcji w ofercie niepublicznej. Ostateczna wartość emisji BOŚ miałą zostać określona przez akcjonariuszy na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu pod koniec kwietnia 2016 r.

d1vpvr7

Wcześniej w lutym nadzwyczajne walne zgromadzenie BOŚ przyjęło harmonogram podwyższenia kapitału zakładowego banku. Dokapitalizowanie ma być przeprowadzone w drodze emisji prywatnej akcji. Sfinalizowanie całego procesu zaplanowano na czerwiec 2016 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) zapowiedział później, że weźmie udział w podwyższeniu kapitału banku i nie zamierza obecnie zmniejszać swojego zaangażowania w BOŚ. Obecnie ma 56,62% akcji banku.

Akcje Banku Ochrony Środowiska od 1997 roku są notowane na rynku podstawowym GPW. W skład grupy wchodzi również Dom Maklerski BOŚ S.A.

(ISBnews)

d1vpvr7

Podziel się opinią

Share
d1vpvr7
d1vpvr7