Trwa ładowanie...
d3c9178

Akcjonariusze BZ WBK zdecydują 20 IV o wypłacie 13 zł dywidendy na akcję

Warszawa, 22.03.2016 (ISBnews) - Zarząd Banku Zachodniego WBK zaproponował przeznaczyć na dywidendę 587,56 mln zł z niepodzielonego zysku netto Banku za rok 2014 oraz 702,48 mln zł z zysku netto za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 13 zł na akcję, podała instytucja. BZ WBK poinformował też, że zwyczajne walne zgromadzenie zajmie się m.in. kwestią dywidendy 20 kwietnia.

Share
d3c9178

Zarząd zaproponował także wyznaczenie dnia ustalenia prawa do dywidendy na 29 kwietnia i dnia wypłaty dywidendy na 16 maja 2016 r., podano w komunikacie.

Przeznaczone na dywidendę kwoty stanowią 29,5% zysku rocznego z 2014 roku oraz 40% zysku netto z roku 2015.

"O dobrej sytuacji kapitałowej banku i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. świadczą następujące wskaźniki osiągnięte na dzień 31.12.2015:

Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I banku 15,40%

d3c9178

Łączny współczynnik kapitałowy TCR banku 15,80%

Wskaźnik kapitału podstawowego Tier I grupy 14,10%

Łączny współczynnik kapitałowy TCR grupy 14,62%

Współczynniki kapitałowe w ujęciu jednostkowym i skonsolidowanym kształtują się powyżej minimalnych współczynników kapitałowych wynikających z decyzji kapitałowej i rekomendacji organu nadzorczego tj, Komisji Nadzoru Finansowego" - czytamy w komunikacie.

d3c9178

Zarząd uważa, że:

1) poziom zysków zatrzymanych pozwala na realizację strategii przyjętej przez bank/grupę i zapewnia właściwą równowagę między wykorzystaniem kapitału oraz jego wzrostem;

2) istniejąca baza kapitałowa odzwierciedla ostrożne podejście i akceptowalny poziom ryzyka związanego z bieżącą oraz przyszłą działalnością banku oraz zapewnia bezpieczeństwo depozytów klientów;

3) bank wypełnia zalecenia wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zasad polityki dywidendowej banków w 2016 roku oraz zalecenia indywidualne, wydane 10 marca 2016 roku dla Banku Zachodniego WBK, podano także.

d3c9178

W kwietniu 2015 r. akcjonariusze BZ WBK zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 rok. Akcjonariusze przeznaczyli na kapitał rezerwowy kwotę 1 041 980 176,19 zł, a pozostałą część zysku netto w kwocie 952 651 526,40 zł pozostawili niepodzieloną.

Bank Zachodni WBK należy do czołówki banków uniwersalnych w Polsce. Jego akcje są notowane na warszawskiej GPW. Jego głównym akcjonariuszem jest hiszpański Santander, pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji.
(ISBnews)

d3c9178

Podziel się opinią

Share
d3c9178
d3c9178