Trwa ładowanie...
dj1iowo

Akcjonariusze CD Projekt zdecydują 29 XI o buy-back'u za maks. 250 mln zł

Warszawa, 03.11.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze CD Projekt zdecydują na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zwołanym na 29 listopada 2016 r. o wyrażeniu zgody na skup akcji własnych spółki w celu umorzenia za maksymalnie 250 mln zł, wynika projektów z uchwał walnego zgromadzenia.

Share
dj1iowo

"Upoważnia się zarząd spółki do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach:

  1. Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych wraz z kosztami ich nabycia, wyniesie nie więcej niż 250 000 000 zł
  2. Spółka może nabywać akcje własne w następujący sposób: (i) w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., (ii) w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym, lub (iii) w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych. [...] Akcje własne mogą być nabywane bezpośrednio przez spółkę lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej" - czytamy w projekcie. Upoważnienie zarządu do nabywania akcji własnych zostaje udzielone na okres od dnia podjęcia niniejszej uchwały do wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie, podano również.

Uchwała uchyla i zastępuje uchwałę nr 22 zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki z dnia 24 maja 2016 roku w tej samej sprawie.

W skład grupy CD Projekt wchodzą: CD Projekt RED - deweloper gier wideo z gatunku RPG i GOG - globalna platforma cyfrowej dystrybucji gier.

(ISBnews)

dj1iowo

Podziel się opinią

Share
dj1iowo
dj1iowo