Trwa ładowanie...
d49qrle

ALCHEMIA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A w dniu 13 gr...

ALCHEMIA - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A w dniu 13 grudnia 2012 r. (205/2012)

Share
d49qrle
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 205 / 2012
Data sporządzenia: 2012-12-13
Skrócona nazwa emitenta
ALCHEMIA
Temat
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A w dniu 13 grudnia 2012 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Alchemia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: "Emitentem") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 13 grudnia 2012 r., które stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawę prawną sporządzenia niniejszego raportu stanowi art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539, ze zm.) oraz § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez Emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, (Dz. U. z 2009 r., nr 33, poz. 259, ze zm.).
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte przez NWZ Alchemia w dniu 13.12.2012.pdf Uchwały podjęte przez NWZ Alchemia S.A w dniu 13.12.2012

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

| | | ALCHEMIA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ALCHEMIA | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-842 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul Łucka | | 7/9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-22) 658 64 52 | | (0-22) 658 64 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@alchemiasa.pl | | www.alchemiasa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 747-000-60-96 | | 530544669 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Rafał Regulski Wiceprezes Zarządu/ Dyrektor ds. finansowych
2012-12-13 Małgorzta Sochocka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49qrle

Podziel się opinią

Share
d49qrle
d49qrle