Trwa ładowanie...
d2sge4o
espi

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (25/2011)

ALCHEMIA - Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie (25/2011)
Share
d2sge4o

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALCHEMIA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie od osoby zobowiązanej w trybie art. 160 ustawy o obrocie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alchemia S.A z siedzibą w Warszawie (dalej zwana: Emitentem) informuje, że w dniu 15 czerwca 2011 r. Emitent otrzymał zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U z 2005 r., Nr 183, poz. 1538, ze zm.) od Członka Rady Nadzorczej Emitenta, o transakcjach kupna akcji Alchemia S.A Treść zawiadomienia: 1). Imię i nazwisko osoby obowiązanej do przekazania informacji Członek Rady Nadzorczej Emitenta 2). Wskazanie przyczyny przekazania informacji, z określeniem więzi prawnej łączącej osobę obowiązaną do przekazania informacji z Emitentem: Osoba przekazująca informację jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta 3). Wskazanie instrumentu finansowego oraz emitenta, których dotyczy informacja: Akcje Spółki Alchemia S.A 4). Rodzaj transakcji i tryb jej zawarcia: 1. Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje giełdowe 2. Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje giełdowe 3. Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje giełdowe 4. Kupno akcji Alchemia S.A ? transakcje giełdowe 5). Data i miejsce
zawarcia transakcji a). data zawarcia transakcji/ data rozliczenia transakcji 1/. 06.06.2011 r. / 09.06.2011 r. 2/. 07.06.2011 r. / 10.06.2011 r. 3/. 09.06.2011 r. / 14.06.2011 r. 4/. 10.06.2011 r. / 15.06.2011 r. b). miejsce transakcji - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie 6). Wolumen i cena transakcji 1/. 3.100 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 8,87 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) 2/. 312 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 8,91 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) 3/. 36.560 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 8,97 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) 4/. 1.000 sztuk akcji (ilość nabytych akcji) / 8,94 zł (średnia cena jednostkowa nabycia akcji) Osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgodny na publikację danych osobowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALCHEMIA SA
(pełna nazwa emitenta)
ALCHEMIA Metalowy (met)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-842 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul Łucka 7/9
(ulica) (numer)
(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55
(telefon) (fax)
biuro@alchemiasa.pl www.alchemiasa.pl
(e-mail) (www)
747-000-60-96 530544669
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-06-15 Rafał Regulski Członek Zarządu
2011-06-15 Barbara Staniszewska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sge4o

Podziel się opinią

Share
d2sge4o
d2sge4o