Trwa ładowanie...
d3nst50
d3nst50
espi

ALFA STAR - Powołanie członka Rady Nadzorczej (raport bieżący 39/2014) (39/2014) - EBI

ALFA STAR - Powołanie członka Rady Nadzorczej (raport bieżący 39/2014) (39/2014)
Share
d3nst50

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 39 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-21 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członka Rady Nadzorczej (raport bieżący 39/2014) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Alfa Star S.A. (?Spółka?) informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało jednogłośnie Pana Marcina Ernesta Kaczmarkiewicza na członka Rady Nadzorczej Spółki, na wspólną trzyletnią kadencję. Marcin Ernest Kaczmarkiewicz ? członek Rady Nadzorczej. Upływ kadencji ? 13.10.2015 r. Adwokat (2006 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2001 r.), oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji, kierunek: ekonomia (1998 r.) oraz stosunki międzynarodowe (1999 r.). Obecnie czynny zawodowo adwokat i partner zarządzający w Kancelarii Prawniczej Kaczmarkiewicz i Wspólnicy sp. k. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną przedsiębiorców. Ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Członek organów/wspólnik następujących spółek prawa handlowego: ? Kancelaria Prawnicza Kaczmarkiewicz i Wspólnicy sp. k. ? komplementariusz od 2009 r. ? obecnie; ? Quantum sp. z o.o. ? wspólnik, Prezes Zarządu ? od 2013 r. ? obecnie; ? Triumph sp. z
o.o. ? wspólnik, Prezes Zarządu od 2013 r. ? obecnie. W stosunku do członka Rady Nadzorczej nie orzeczono prawomocnych wyroków, na mocy których został skazany za przestępstwa oszustwa, jak również nie orzeczono zakazu sprawowania funkcji członka organów zarządzających lub nadzorczych spółek prawa handlowego. Członek Rady Nadzorczej nie pełnił funkcji w organie zarządzającym lub nadzorczym podmiotu, w stosunku do którego ogłoszono upadłość, zarząd komisaryczny lub likwidację. Pan Marcin Kaczmarkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Alfa Star S.A., jak również nie widnieje w rejestrze dłużników niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sylwester Strzylak Prezes Zarządu
Joanna Strzylak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3nst50

Podziel się opinią

Share
d3nst50
d3nst50