Trwa ładowanie...
d4a8d4z

ALFA STAR - Utrata płynności finansowej. (18/2015) - EBI

ALFA STAR - Utrata płynności finansowej. (18/2015)

Share
d4a8d4z
NEW CONNECT
Raport EBI nr 18 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Utrata płynności finansowej.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Alfa Star S.A. z siedzibą w Radomiu ("Spółka") informuje, iż w dniu 29 sierpnia 2015 r., na skutek utraty jednego ze źródeł finansowania Spółki, doszło do utraty płynności finansowej. Zarząd zmuszony został do zaprzestania świadczenie usług turystycznych i rozpoczęcia przewidzianej prawem procedury, o której mowa w art. 5 ustawy o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz.U.2014.196 z dnia 12.02.2014 r.) mającej na celu w szczególności zagwarantowanie powrotów klientów Spółki do kraju oraz umożliwienie im skutecznego wykonania innych przysługujących im praw w tym prawa do zwrotu wszystkich wniesionych środków. W związku z powyższym trwają przygotowania do złożenia do właściwego Sądu wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki, obejmującej likwidację majątku Alfa Star S.A. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Sylwester Strzylak Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4a8d4z

Podziel się opinią

Share
d4a8d4z
d4a8d4z