Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

ALTERCO - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alterco S.A. (6...

ALTERCO - Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alterco S.A. (64/2012)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-28
Skrócona nazwa emitenta
ALTERCO
Temat
Złożenie przez wierzyciela wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alterco S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Alterco S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu wczorajszym otrzymał z Sądu pismo datowane 23 sierpnia 2012 r.wraz z odpisem wniosku złożonego przez wierzyciela SOGO Roman Jędrzejczyk ? do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydział X Do Spraw Upadłościowych I Naprawczych - o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Alterco S.A. Wierzyciel wskazał we wniosku na przysługującą mu należność w kwocie 416.722,00 zł, co stanowi 0,075 % sumy bilansowej Emitenta według bilansu za I kw. 2012 roku. Sąd zobowiązał Emitenta do zajęcia, w ciągu 2 tygodni, stanowiska w sprawie złożonego przez wierzyciela wniosku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 24 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ALTERCO SA
(pełna nazwa emitenta)
ALTERCO Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-124 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Rondo ONZ 1
(ulica) (numer)
22-697-65-90 22-697-65-91
(telefon) (fax)
alterco@alterco.eu www.alterco.eu
(e-mail) (www)
815-00-02-909 690026663
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-28 Zbigniew Zuzelski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3