Trwa ładowanie...
d4dvjh6

ALUMETAL S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2015)

ALUMETAL S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję (14/2015)

Share
d4dvjh6

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ALUMETAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ALUMETAL S.A. (?Spółka?, ?Emitent?) informuje, iż w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie Spółki działając stosownie do art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 ust. ust 1, 3 i 4 Statutu Spółki ustaliło liczbę członków Rady Nadzorczej Emitenta na pięć osób i powołało na wspólną, trzyletnią kadencję w jej skład: 1) Pana Grzegorza Stulgisa, 2) Pana Fransa Bijlhouwera, 3) Pana Marka Kacprowicza, 4) Pana Emila Ślązaka, 5) Pana Tomasza Pasiewicza. Pan Grzegorz Stulgis, Pan Frans Bijlhouwer, Pan Marek Kacprowicz, Pan Emil Ślązak oraz Pan Tomasz Pasiewicz złożyli oświadczenia, że nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu oraz nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Informacje o wykształceniu, kwalifikacjach i przebiegu
pracy zawodowej członków Rady Nadzorczej zostały przedstawione w załącznikach do niniejszego raportu oraz widnieją na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | GrzegorzStulgisCV.pdf | Grzegorz Stulgis CV | | | | | | | | | |
| | FransBijlhouwerCV.pdf | Frans Bijlhouwer CV | | | | | | | | | |
| | MarekKacprowiczCV.pdf | Marek Kacprowicz CV | | | | | | | | | |
| | EmilSlazakCV.pdf | Emil Ślązak CV | | | | | | | | | |
| | TomaszPasiewiczCV.pdf | Tomasz Pasiewicz CV | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ALUMETAL S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 32-650 | | Kęty | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Kościuszki | | 111 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 47 07 100 | | +48 (33) 47 07 101 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 549-20-40-001 | | 357081298 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Szymon Adamczyk Prezes Zarządu
2015-04-13 Przemysław Grzybek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dvjh6

Podziel się opinią

Share
d4dvjh6
d4dvjh6