Trwa ładowanie...
d1uw1th

AMBRA - Aneks do umowy kredytowej (4/2015)

AMBRA - Aneks do umowy kredytowej (4/2015)

Share
d1uw1th
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Aneks do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został aneks do umowy o limit wierzytelności pomiędzy AMBRA S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. Na mocy w/w aneksu maksymalna kwota limitu kredytowego ustalona została w wysokości 30 mln zł. Termin ostatecznej spłaty kredytu upływa 29 kwietnia 2016 roku. Zabezpieczenie kredytu pozostało bez zmian. Stanowią je: pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zastaw rejestrowy na znaku towarowym CIN&CIN, przelew wierzytelności oraz ?letter of comfort? wystawiony przez Schloss Wachenheim AG, głównego akcjonariusza AMBRA S.A. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR/ EURIBOR, powiększonej o marżę banku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych AMBRA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | AMBRA | | spożywczy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 336 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 5663300 | | 022 5663303 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | warszawa@ambra.com.pl | | www.ambra.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 9180000755 | | 006054698 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
2015-04-13 Leszek Kaczor Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1uw1th

Podziel się opinią

Share
d1uw1th
d1uw1th