Trwa ładowanie...
d4662i3
espi

AMBRA - Aneks do umowy kredytowej (4/2015)

AMBRA - Aneks do umowy kredytowej (4/2015)
Share
d4662i3
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-13
Skrócona nazwa emitenta
AMBRA
Temat
Aneks do umowy kredytowej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AMBRA S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym zawarty został aneks do umowy o limit wierzytelności pomiędzy AMBRA S.A. i Raiffeisen Bank Polska S.A. Na mocy w/w aneksu maksymalna kwota limitu kredytowego ustalona została w wysokości 30 mln zł. Termin ostatecznej spłaty kredytu upływa 29 kwietnia 2016 roku. Zabezpieczenie kredytu pozostało bez zmian. Stanowią je: pełnomocnictwo do rachunków bankowych, zastaw rejestrowy na znaku towarowym CIN&CIN, przelew wierzytelności oraz ?letter of comfort? wystawiony przez Schloss Wachenheim AG, głównego akcjonariusza AMBRA S.A. Kredyt oprocentowany jest wg zmiennej stopy WIBOR/ EURIBOR, powiększonej o marżę banku. Kryterium uznania umowy za znaczącą jest jej wartość, która przekracza 10% wartości kapitałów własnych AMBRA S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

AMBRA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
AMBRA spożywczy
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 336
(ulica) (numer)
022 5663300 022 5663303
(telefon) (fax)
warszawa@ambra.com.pl www.ambra.com.pl
(e-mail) (www)
9180000755 006054698
(NIP) (REGON)
d4662i3

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-04-13 Piotr Kaźmierczak Wiceprezes Zarządu
2015-04-13 Leszek Kaczor Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4662i3

Podziel się opinią

Share
d4662i3
d4662i3