Trwa ładowanie...
dkgjemk
espi

AMREST - RB 4/2013 Terminy publikacji raportów finansowych w roku 2013 (4/2013)

AMREST - RB 4/2013 Terminy publikacji raportów finansowych w roku 2013 (4/2013)

Share
dkgjemk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-15
Skrócona nazwa emitenta
AMREST
Temat
RB 4/2013 Terminy publikacji raportów finansowych w roku 2013
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd AmRest Holdings SE ("Spółka") informuje, że przekazanie raportów finansowych w 2013 roku nastąpi w następujących terminach: 1. Raporty kwartalne: ? skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku: 30.04.2013 ? skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku: 8.11.2013 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku: 23.08.2013 3. Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok: 19.03.2013 Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Spółka informuje, iż w raportach skonsolidowanych kwartalnych i półrocznym zawarte będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe. Raport roczny będzie przygotowany i przekazany do wiadomości publicznej zarówno w formie jednostkowej, jak i skonsolidowanej.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 4/2013 Publishing dates of the financial reports in 2013;The Management Board of AmRest Holdings SE (“AmRest”, “the Company”) hereby announces the publishing dates of AmRest’s financial reports in 2013:;1. Quarterly reports:;- the consolidated quarterly report for Q1 2013: April 30th, 2013;- the consolidated quarterly report for Q3 2013: November 8th, 2013;2. The consolidated interim report for the first half of 2013: August 23rd, 2013;3. The consolidated annual report for 2012: March 19th, 2013;Following §83 sec. 1 and 3 of the Regulation of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on current and periodical information provided by issuers of securities, the Company informs that its consolidated periodical (quarterly and semi-annual) reports will include stand alone financial statements. The annual report will be prepared and published in both the stand alone and consolidated form.;Legal act: Art. 56 Sec. 1 Point 2 Act on public offering and conditions of introducing financial instruments to
the organized trading system and on public companies dated July 29th 2005 | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkgjemk

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 386 1235 | | 071 386 1060 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1010002998 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Wojciech Mroczyński Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkgjemk

Podziel się opinią

Share
dkgjemk
dkgjemk