Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (3/2015)

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-13
Skrócona nazwa emitenta
ANALIZY ONLINE S.A.
Temat
Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Analizy Online S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 13 marca 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pani Justyny Borowej informujące o nabyciu akcji spółki Analizy Online S.A. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że w dniu 12 marca 2015 roku nastąpiło kupno 730 akcji po cenie 13,75 zł. Pani Justyna Borowa po transakcji posiada 730 akcji. Transakcja została zawarta na Rynku NewConnect podczas sesji giełdowej. Pani Justyna Borowa pełni funkcję Prokurenta oraz Kierownika Biura spółki Analizy Online S.A., tzn. jest osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw gospodarczych Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Michał Duniec Prezes Zarządu
2015-03-13 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y