Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (4/2015)

ANALIZY ONLINE S.A. - Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta (4/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ANALIZY ONLINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o nabyciu akcji Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Analizy Online S.A. (dalej Emitent) informuje, iż w dniu 13 marca 2015 roku do Spółki wpłynęło zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi od Pana Michała Duniec informujące o nabyciu akcji spółki Analizy Online S.A. Z otrzymanego zawiadomienia wynika, że: - w dniu 11 marca 2015 roku nastąpiło kupno 310 akcji po cenie 13,75 zł, - w dniu 12 marca 2015 roku nastąpiło kupno 755 akcji po cenie 13,75 zł, - w dniu 13 marca 2015 roku nastąpiło kupno 935 akcji po cenie 13,75 zł. Pan Michał Duniec nabył 2 000 akcji i po transakcji posiada łącznie 6 192 akcje. Transakcje zostały zawarte na Rynku NewConnect podczas sesji giełdowej. Pan Michał Duniec pełni funkcję Prezesa Zarządu oraz Dyrektora Działu Analiz spółki Analizy Online S.A., tzn. jest osobą pełniącą w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze i posiadającą stały dostęp do informacji poufnych oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji dotyczących rozwoju i perspektyw
gospodarczych Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Michał Duniec Prezes Zarządu
2015-03-13 Przemysław Szalbierz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx