Trwa ładowanie...
d3vc509

APANET - Zawarcie istotnej umowy z GDDKiA przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej na zaprojek ... - EBI

APANET - Zawarcie istotnej umowy z GDDKiA przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej na zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu oświetlenia drogowego (25/2015)

Share
d3vc509

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 25 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie istotnej umowy z GDDKiA przez Konsorcjum z udziałem spółki zależnej na zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu oświetlenia drogowego | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 2 września 2015 r. powziął informację o podpisaniu w dniu 28 sierpnia 2015 r. umowy istotnej wartości na zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu oświetlenia drogowego, zawartej pomiędzy Konsorcjum a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddziałem w Katowicach. W skład Konsorcjum wchodzi APANET Green System sp. z o.o. (?Spółka Zależna?) oraz Wereszczyński sp. z o.o. z siedzibą w Płocku. Przedmiotem niniejszej umowy jest zaprojektowanie oraz uruchomienie systemu sterowania oświetlenia drogowego na trasie autostrady A1, odcinek Sośnica-Maciejów wraz z węzłem Gliwice Wschód. Łączna wartość przedmiotu umowy z tytułu wykonania i jego dostawy wynosi 1.125.000,00 zł netto. Konsorcjum udziela na przedmiot umowy 4 lata gwarancji. Konsorcjum wniesie w formie pieniądza zabezpieczenie tytułem należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości brutto przedmiotu umowy. Pozostałe warunki niniejszej umowy nie odbiegają od
warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów. Informacja o wyborze oferty Konsorcjum przez GDDKiA Zarząd Emitenta przekazał raportem bieżącym nr 23/2015 z dnia 24 sierpnia 2015 r. Zawarcie niniejszej umowy wpisuje się w strategię rozwoju APANET S.A., której głównym założeniem jest znaczące zwiększenie sprzedaży w kraju oraz zagranicą. Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na spodziewany istotny pozytywny jej wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową Emitenta w przyszłości. Ponadto, szacowana wartość przychodów Emitenta wynikająca z przedmiotowej umowy przekracza 20% wartości kapitałów własnych Emitenta, wykazanej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 2b) ppkt a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Leszczyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3vc509

Podziel się opinią

Share
d3vc509
d3vc509