Trwa ładowanie...
de1xbks
espi
22-11-2010 16:23

APLISENS S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

APLISENS S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (33/2010)

de1xbks
de1xbks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacje uzyskane w trybie art. 160 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 160 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Zarząd APLISENS S.A. (Spółka)
informuje, że w dniu 22 listopada 2010 r. otrzymał zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Spółki oraz dwa zawiadomienia od Prokurentów APLISENS S.A o dokonanych przez nich transakcjach na akcjach APLISENS S.A.Zgodnie z treścią otrzymanych zawiadomień:1) Członek Rady Nadzorczej dokonał na rachunek własny w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie następujących transakcji na akcjach APLISENS S.A.:- w dniu 8 lipca 2010 r. sprzedał 250 akcji po cenie 9,10 zł za akcję,- w dniu 13 lipca 2010 r. sprzedał 150 akcji po cenie 9,36 zł za akcję,- w dniu 15 października 2010 r. nabył 850 akcji po średniej cenie 8,85 zł za akcję,- w dniu 18 listopada 2010 r. sprzedał 10 000 akcji po średniej cenie 9,00 zł za akcję,2) Jeden z ww. Prokurentów dokonał w dniu 18 listopada 2010 r. na rachunek własny w transakcji sesyjnej zwykłej na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie sprzedaży 16 660 akcji APLISENS S.A. po cenie 9,00 za akcję,3) Drugi z ww. Prokurentów dokonał na rachunek własny w transakcjach sesyjnych zwykłych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie następujących transakcji akcjami APLISENS S.A.:- w dniu 17 listopada 2010 r. sprzedał 10 akcji po cenie 9,15 zł za akcję,- w dniu 18 listopada 2010 r. sprzedał 16 650 akcji po cenie 9,00 zł za akcję.Żadna z ww. osób nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks

| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 814 07 77 | | 022 814 07 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
2010-11-22 Grzegorz Głowacki Członek Zarządu Grzegorz Głowacki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de1xbks