Trwa ładowanie...
d2zkl6i
d2zkl6i
espi

APLISENS S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii H (21/2015)

APLISENS S.A. - Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii H (21/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2zkl6i
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Uchwała Zarządu KDPW w sprawie warunkowej rejestracji akcji serii H
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki APLISENS S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku otrzymał uchwałę Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) z dnia 5 maja 2015 roku, w której Zarząd KDPW postanowił zarejestrować z tym dniem w depozycie papierów wartościowych 223.874 akcji zwykłych na okaziciela serii H spółki APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda oraz nadać im kod PLAPLS000016, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostały wprowadzone inne akcje Spółki oznaczone ww. kodem, z zastrzeżeniem, że zarejestrowanie wskazanych akcji serii H w KDPW nastąpi w terminie trzech dni od dnia otrzymania przez KDPW wskazanej powyżej decyzji, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2zkl6i

Podziel się opinią

Share
d2zkl6i
d2zkl6i