Trwa ładowanie...
dagwbe4

APLISENS S.A. - Umowa zakupu działki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (24/2011)

APLISENS S.A. - Umowa zakupu działki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (24/2011)

Share
dagwbe4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 24 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | APLISENS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Umowa zakupu działki na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportów bieżących nr 10/2011, 13/2011, 19/2011 i 21/2011 dotyczących budowy zakładu produkcyjnego w Specjalnej Strefie Ekonomicznej, Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 15 listopada 2011 r. podpisał umowę zakupu od Gminy Miasta Radomia (Miasta na prawach powiatu Radom) niezabudowanej działki o powierzchni 5,5 ha położonej na terenie Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO ? PARK WISŁOSAN Podstrefa Radom, której zarządzającym jest Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Zarządzający), ze cenę 2,001 mln (dwa miliony jeden tysiąc złotych)zł brutto (dalej: Umowa). Umowa została zawarta pod warunkiem zawieszającym, że Zarządzający nie wykona przysługującego mu prawa pierwokupu w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o sprzedaży. W przypadku powzięcia informacji o wykonaniu tego prawa przez Zarządzającego Emitent przekaże ją do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego. W przypadku nie wykonania prawa pierwokupu
przysługującego Zarządzającemu niezwłocznie zostanie zawarta umowa przeniesienia własności. Emitent zobowiązał się w Umowie do spełnienia (jeżeli Zarządzający nie wykona prawa pierwokupu) warunków określonych w ofercie złożonej na przetarg, wskazanych w raporcie bieżącym nr 21/2011. Celem zabezpieczenia realizacji inwestycji Emitent wpłacił na rachunek bankowy strony sprzedającej kaucję w kwocie 1 mln zł, której przepadek na rzecz Gminy Miasta Radomia nastąpi w przypadku, gdy Emitent nie wykona planowanego przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji. Strony dopuszczają możliwość zmiany sposobu zabezpieczenia realizacji inwestycji na gwarancję bankową z terminem ważności jeden miesiąc dłuższym niż określony w harmonogramie realizacji inwestycji, to jest do dnia 30 października 2016 roku, na kwotę 1 mln zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dagwbe4

| | | APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | APLISENS S.A. | | Elektromaszynowy (ele) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-192 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Morelowa | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 814 07 77 | | 22 814 07 78 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | aplisens@aplisens.pl | | www.aplisens.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 113-08-88-504 | | 012265485 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-11-15 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dagwbe4

Podziel się opinią

Share
dagwbe4
dagwbe4