Trwa ładowanie...
dkiuy9g
dkiuy9g
espi

APLISENS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (5/2012)

APLISENS S.A. - Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku (5/2012)
Share
dkiuy9g
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku
Podstawa prawna
Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości
Treść raportu:
Na podstawie art. 65 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej [?] Zarząd APLISENS S.A. (Emitent) podaje do publicznej wiadomości wykaz informacji przekazanych przez Emitenta w 2011 roku. Raporty zawierające informacje o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej Emitenta www.aplisens.pl oraz - do wglądu - w siedzibie APLISENS S.A. Jednocześnie Emitent informuje, że niektóre informacje zawarte w opublikowanych raportach mogą być nieaktualne. Lista raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w 2011 roku stanowi załącznik do niniejszego raportu. Opublikowane raporty okresowe: 1. Raport roczny jednostkowy za 2010 rok 14 marca 2011r. 2. Raport roczny skonsolidowany za 2010 rok 14 marca 2011r. 3. Rozszerzony skonsolidowany raport za I kwartał 2011 roku 11 maja 2011r. 4. Rozszerzony skonsolidowany raport za I półrocze 2011 roku 23 sierpnia 2011r. 5. Rozszerzony skonsolidowany raport za III kwartał 2011 roku 8 listopada 2011r.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik APLISENS lista raportów bieżących przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.pdf Lista raportów bieżących APLISENS S.A. przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

APLISENS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
APLISENS S.A. Elektromaszynowy (ele)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-192 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Morelowa 7
(ulica) (numer)
22 814 07 77 22 814 07 78
(telefon) (fax)
aplisens@aplisens.pl www.aplisens.pl
(e-mail) (www)
113-08-88-504 012265485
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkiuy9g

Podziel się opinią

Share
dkiuy9g
dkiuy9g