Trwa ładowanie...
d2fzeqh

APS ENERGIA - Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby ... - EBI

APS ENERGIA - Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii E oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego APS Energia S.A. (22/2015)

Share
d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 22 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dotycząca ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej oraz ostatecznej liczby Akcji serii E oferowanych na podstawie prospektu emisyjnego APS Energia S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 1382) oraz na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 4 sierpnia 2015 roku (?Prospekt?), spółka APS Energia S.A. z siedzibą w Zielonce (?Spółka?), niniejszym informuje, że Zarząd Spółki, Uchwałą Nr 1/ 2015 z dnia 2 września 2015 r. w sprawie ustalenia ostatecznej ceny emisyjnej akcji serii E, ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji nowych akcji serii oraz ostatecznej liczby oferowanych akcji serii E, ustalił: 1) ostateczną cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii E objętych ofertą publiczną na podstawie Prospektu (?Akcje?) na poziomie: a) 4,50 (słownie: cztery pięćdziesiąt) złotych za Akcję - w Transzy Instytucjonalnej (dla inwestorów instytucjonalnych), b) 4,50 (słownie: cztery
pięćdziesiąt) Akcji za Akcję - w Transzy Detalicznej (dla inwestorów indywidualnych); 2) ostateczną liczbę oferowanych Akcji na 1 730 000 (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy) Akcji, z czego: a) 1 699 001 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy jeden) Akcji - w Transzy Instytucjonalnej, b) 30 999 (słownie: trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) Akcji - w Transzy Detalicznej. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Piotr Szewczyk Prezes Zarządu
Paweł Szumowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fzeqh

Podziel się opinią

Share
d2fzeqh
d2fzeqh