Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

ARCTIC PAPER S.A. - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza, członka rady nadzorczej Arctic Pap...

ARCTIC PAPER S.A. - Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza, członka rady nadzorczej Arctic Paper S.A., o transakcjach na akcjach Arctic Paper S.A. (18/2013)
Share
d1m99at
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-12
Skrócona nazwa emitenta
ARCTIC PAPER S.A.
Temat
Zawiadomienie od znaczącego akcjonariusza, członka rady nadzorczej Arctic Paper S.A., o transakcjach na akcjach Arctic Paper S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Podstawa prawna ogólna: Art. 70 i 70a Ustawy o ofercie oraz art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie. Treść: Zarząd Arctic Paper S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 marca 2013 roku Spółka otrzymała od pana Thomasa Onstada, członka rady nadzorczej Spółki, będącego pośrednio (tj. poprzez spółki prawa szwedzkiego ? Nemus Holding AB z siedzibą w Göteborgu, Szwecja oraz Trebruk AB z siedzibą w Göteborgu, Szwecja) akcjonariuszem Spółki, zawiadomienie w sprawie przeprowadzonych transakcji na akcjach Spółki. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do raportu. Podstawa prawna szczególna: Art. 70 i 70a Ustawy o ofercie oraz art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie.
Załączniki
Plik Opis
ATC_RB0182013 zal.pdf Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 18/2013 - treść zawiadomienia

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current report number 18/2013 Dated: 12 March 2013 Subject: Notification from significant shareholder, being member of the Supervisory Board, about transactions on shares in Arctic Paper SA. General legal basis: Art. 70 and art. 70a of the Offering Act and art. 160 section 4 of the Act on Trading. Contents: The Management Board of Arctic Paper S.A. (“Company”) hereby notifies that on March 12, 2013, the Company has received the notification from Mr. Thomas Onstad, member of the Company’s Supervisory Board, being indirectly the shareholder of the Company (through the Swedish law companies – Nemus Holding AB with its registered office in Göteborg, Sweden, and Trebruk AB with its registered office in Göteborg, Sweden), notification about transactions on shares in the Company. The notification constitutes the appendix to this current report. Particular legal basis: Art. 70 and art. 70a of the Offering Act and art. 160 section 4 of the Act on Trading.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ARCTIC PAPER SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ARCTIC PAPER S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-406 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
J.H. Dąbrowskiego 334A
(ulica) (numer)
+48 61 62 62 000 +48 61 62 62 002
(telefon) (fax)
biuro@arcticpaper.com www.arcticpaper.com
(e-mail) (www)
599-30-51-607 080262255
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-12 Michał Jarczyński Prezes Zarządu
2013-03-12 Michał Bartkowiak Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at