Trwa ładowanie...
d2k96kt
d2k96kt
espi

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o dok...

ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY - Informacja o dokonaniu wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego funduszu za rok 2011. (66/2011)
Share
d2k96kt

| | WIADOMOŚĆ | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Poznaniu („Towarzystwo”) działając w imieniu Arka BZ WBK Akcji Środkowej i Wschodniej Europy FIZ (”Fundusz”) informuje o wyborze podmiotu uprawnionego do przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2011.1) Dane o podmiocie: nazwa (firmy), siedziby i adresu: KPMG Audyt Sp. z o.o. sp.k., z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, ul. Chłodna 51. 2) podstawa uprawnień: wpis na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546 3) data wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych: 23 maja 2011 roku 4) Fundusz korzystał już z usług wybranego podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych - podmiot ten dokonywał przeglądu i badania sprawozdań finansowych Funduszu za 1 półrocze i rok obrotowy 2010 roku. 5) wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonała Rada Nadzorcza BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A., podmiotu zarządzającego
funduszem, zgodnie z art. 40 ust. 2 statutu Funduszu oraz przepisami prawa i normami zawodowymi; 6) umowa o przegląd i badanie sprawozdania finansowego Funduszu ma dotyczyć:a) przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego Funduszu za okres od 1 stycznia 2011 roku do dnia 30 czerwca 2011 rokub) badania rocznego sprawozdania finansowego Funduszu od dnia 1 stycznia 2011 roku, do dnia 31 grudnia 2011 roku. | | |
| | Plik | Opis | |

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący funduszu inwestycyjnego nr 66 / 2011
(numer kolejny raportu / rok)
Data przekazania: 2011-05-23
Nazwa podmiotu: ARKA BZ WBK AKCJI ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ EUROPY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
Temat raportu: Informacja o dokonaniu wyboru podmiotu uprawnionego do dokonania przeglądu półrocznego i badania rocznego sprawozdania finansowego funduszu za rok 2011.
Podstawa prawna § 42 ust. 1 pkt 34 oie - wybór podm. upraw do badania sprawozd. finansow.

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-05-23 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii

WIADOMOŚĆ
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d2k96kt

Podziel się opinią

Share
d2k96kt
d2k96kt