Trwa ładowanie...
d1wy0f1
d1wy0f1
espi

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadz...

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ - Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz (22/2011)
Share
d1wy0f1

| | TREŚĆ RAPORTU: | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | l.p. | imię | nazwisko | zarządzanie lub nadzór | opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych | data powołania | |
| | | Jacek | Marcinowski | Osoba zarządzająca | W latach 2002-2010 Jacek Marcinowski był członkiem Zarządu Banku Zachodniego WBK nadzorującym Biuro Bancassurance, Biuro Rozwoju Placówek Partnerskich oraz Departament Private Banking. Wcześniej, w okresie od 1997 do 1999 roku był dyrektorem zarządzającym w WBK AIB Asset Management, a od sierpnia 1999 roku do marca 2001 roku pełnił funkcję dyrektora banku odpowiedzialnego za marketing i sprzedaż, natomiast od kwietnia 2001 roku do początku 2002 roku był prezesem Zarządu WBK AIB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. W styczniu 2002 roku Jacek Marcinowski został powołany na stanowisko członka Zarządu Banku Zachodniego WBK odpowiedzialnego za Pion Strategii Biznesu. Od 1 stycznia 2011 roku pan Jacek Marcinowski ponownie pełni funkcję prezesa Zarządu BZ WBK Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Jacek Marcinowski jest licencjonowanym maklerem i doradcą w zakresie obrotu papierami wartościowymi. Jacek Marcinowski ma 50 lat, jest absolwentem Politechniki
Poznańskiej i The Columbia Senior Executive Program w Columbia University Graduate School of Business. | 2011-07-06 | |
| | Uchwałą z dnia 6 lipca 2011 roku Rada Nadzorcza BZ WBK Asset Management S.A. (dalej: "Spółka"), powołała z dniem 1 sierpnia 2011 roku, Pana Jacka Marcinowskiego do pełnienia funkcji prezesa Zarządu. Spółka jest podmiotem, któremu BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zleciło zarządzanie portfelem aktywów płynnych Funduszu. | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | |

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

KOREKTA RAPORTU:
Plik Opis

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

FALSE korekta
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2011
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu: Informacja o powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz
Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 32 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)
Data przekazania: 2011-07-07
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
(pełna nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI FIZ BZ WBK TFI S.A.
(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)
61-739 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Wolności 16
(ulica) ( numer)
(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21
(telefon) (fax) (e-mail)
209-00-00-133 634597808 www.arka.pl
(NIP) (REGON) (WWW)

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data Imię i Nazwisko Stanowisko / Funkcja Podpis
2011-07-07 Grzegorz Borowski Dyrektor ds. Prawnych i Strategii

TREŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1wy0f1

Podziel się opinią

Share
d1wy0f1
d1wy0f1