Trwa ładowanie...
d3192cx
d3192cx
espi

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (18/2015)

ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. - Informacja o zmianie stanu posiadania (18/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3192cx

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ART & BUSINESS MAGAZINE S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zmianie stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | § 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta Art&Business Magazine spółka akcyjna (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 30 kwietnia 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Artnews S.A. sporządzone na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 nr 1539 z późn. zm.), iż w wyniku wykonania warunkowej umowy sprzedaży akcji z dnia 19 grudnia 2014 o którym Artnews S.A. informował w raporcie bieżącym 84/2014, Artnews S.A. przeniósł w dniu 27 kwietnia 2015 roku poza rynkiem Newconnect 2.059.246 akcji Art&Business Magazine S.A. (dalej jako ?Spółka?) o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda akcja. W związku z powyższym zmieniła się ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Spółki posiadanych przez Artnews S.A. Przed dokonaniem transakcji Artnews S.A. posiadała 2.107.598 akcji Spółki reprezentujących 17,56 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 17,56 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu
Spółki. Po dokonaniu transakcji Artnews S.A. posiada 48.352 akcji Spółki reprezentujących 0,4 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,4 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Artnews S.A. ponadto poinformowała, iż nie istnieją podmioty zależne od Artnews S.A. posiadające akcje spółki Art&Business Magazine S.A., a także osoby, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) ustawy o ofercie o ofercie. Artnews S.A. poinformowała, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Art&Business Magazine S.A.. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy) (miejscowość)
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Krister Fingal Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3192cx

Podziel się opinią

Share
d3192cx
d3192cx