Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

ARTNEWS - Nabycie istotnych aktywów przez spółkę zależną od Emitenta (26/2015) - EBI

ARTNEWS - Nabycie istotnych aktywów przez spółkę zależną od Emitenta (26/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo
NEW CONNECT
Raport EBI nr 26 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Nabycie istotnych aktywów przez spółkę zależną od Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Emitenta (dalej jako ?Spółka? ?Emitent?) informuje, iż Artnews Ltd, spółka zależna od Emitenta, w której Emitent posiada udziały reprezentujące 98,25 proc. kapitału zakładowego (dalej jako ?Spółka zależna?) w dniu 21 stycznia 2015 roku podjęła jako jedyny wspólnik Skate?s LLC uchwałę w sprawie rozwiązania spółki Skate?s LLC z dniem 26 stycznia 2015 roku. Zgodnie z postanowieniami pełnego planu likwidacji i rozwiązania, Skate?s LLC przekazała Spółce zależnej od Emitenta wszelkie zobowiązania Skate?s LLC jak i jej cały majątek, w tym wszystkie dostępne środki pieniężne, za wyjątkiem tych przeznaczony do zapłaty kosztów związanych z likwidacją Skate?s LLC. Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Depczyk Prezes Zarządu
Cezary Klimont Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo