Trwa ładowanie...
d2fw28t

ARTNEWS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (20/2015) - EBI

ARTNEWS - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (20/2015)

Share
d2fw28t

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 20 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Artnews S.A. informuje, o powzięciu w dniu 12 marca 2015 roku wiadomości o dokonaniu w dniu 12 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 287.598,8 zł (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt groszy). Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 2.875.988 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.468.338,30 zł (dwa miliony czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy trzysta trzydzieści osiem złotych trzydzieści groszy) i dzieli się na: 1) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od
000.000.001 do numeru 010.000.000; 2) 153.697 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000.0 00.001 do numeru 000.153.697; 3) 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.001 do numeru 750.000 ; 4) 7.600.000 (siedem milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 007.600.000; 5) 3.303.698 (trzy miliony trzysta trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 3.303.698.2. 6) 2.875.988 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych, na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł
(dziesięć groszy) każda akcja od numeru 000.000.001 do numeru 2.875.988. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki. Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | TekstJednolityStatutu-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Izabela Depczyk Prezes Zarządu
Cezary Klimont Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2fw28t

Podziel się opinią

Share
d2fw28t
d2fw28t