Trwa ładowanie...
d33d4e7
d33d4e7
espi

ASSECO POLAND - Udzielenie prokury łącznej (32/2012)

ASSECO POLAND - Udzielenie prokury łącznej (32/2012)
Share
d33d4e7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury łącznej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 07 sierpnia 2012 r. Zarząd Asseco Poland S.A. działając na podstawie art. 1091 i art. 1094 KC oraz art. 371 §4 KSH oraz §14 pkt. 12 Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie udzielenia Pani Gabrieli Żukowicz prokury łącznej. Udzielona prokura łączna uprawnia Panią Gabrielę Żukowicz do reprezentowania Spółki oraz do podpisywania w imieniu Spółki dokumentów w zakresie prokury tylko łącznie z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu. Uchwała weszła w życie z dniem złożenia podpisu przez ostatniego z Członków Zarządu Spółki. Pani Gabriela Żukowicz jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (rok ukończenia: 1998). W roku 2002 ukończyła Aplikację Radcowską. W roku 2008 pełniła funkcję Prezesa Zarządu Podkarpackiego Funduszu Nieruchomości Sp. z o.o. W roku 2011 pełniła funkcję Prezesa Zarządu RUM IT S.A., w latach 2010-2011 była Przewodniczącą Rady Nadzorczej Sawan S.A. Od 2008 r. pełni funkcję Członka Zarządu w Radzie
Nadzorczej Asseco South Western Europe S.A. oraz Radzie Nadzorczej Asseco South Eastern Europe S.A. Od 2010 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Asseco Nothern Europe S.A. Obecnie jest radcą prawnym i Dyrektorem Biura Organizacyjno-Prawnego w Asseco Poland S.A. Pani Gabriela Żukowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Asseco Poland S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej lub jako członek organu władz spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pani Gabriela Żukowicz nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO Poland SA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO POLAND Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
info@asseco.pl www.asseco.pl
(e-mail) (www)
522-000-37-82 010334578
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d33d4e7

Podziel się opinią

Share
d33d4e7
d33d4e7