Trwa ładowanie...
d1p1fqj

ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. (8/2015)

ASSECO POLAND - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. (8/2015)

Share
d1p1fqj

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ASSECO POLAND | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Asseco Poland S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Asseco Poland Spółka Akcyjna (?Spółka?) na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych a także mając na uwadze §38 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259) zwołuje na dzień 29 kwietnia 2015 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (?Walne Zgromadzenie?), które odbędzie się o godzinie 12:00 w Hotelu Marriott w Warszawie, Al. Jerozolimskie 65/79. Załączniki ? ogłoszenie o zwołaniu ZWZ, projekty uchwał, materiały Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 1-3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Dz. U. 2009, nr 33 , poz. 259) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 082015Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ201504_29.pdf | | | | | | | | | | |
| | 08_2015_projekty uchwał ZWZ_20150429.pdf | | | | | | | | | | |
| | r14acpsprawozdanie z działalnościassecopoland.pdf | | | | | | | | | | |
| | r14acpsprawozdaniefinansoweassecopolands.a.pdf | | | | | | | | | | |
| | r14acpopiniadosprawozdaniaassecopoland.pdf | | | | | | | | | | |
| | r14acpraportzbadaniadosprawozdaniaassecopoland.pdf | | | | | | | | | | |
| | 2014raportoprzestrzeganiuzasadladukorporacyjnego_final.pdf | | | | | | | | | | |
| | rs14_acpsprawozdaniezarzadugkassecopolands.a.pdf | | | | | | | | | | |
| | rs14acpskonsolidowanesprawozdaniefinansowegkassecopolands.a.pdf | | | | | | | | | | |
| | rs14acpopiniadoskonsolidowanegosprawozdaniafinansowegogkasseco_poland.pdf | | | | | | | | | | |
| | rs14_acpraportzbadaniadoskonsolidowanegosprawozdaniafinansowegogkassecopoland.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Asseco Poland.pdf | | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej AP z oceny sprawozdań.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | Oświadczenie Asseco Poland o działalności PIW Postinfo.pdf | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO Poland SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ASSECO POLAND | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 35-322 | | Rzeszów | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Olchowa | | 14 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 17 888 55 55 | | 17 888 55 50 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@asseco.pl | | www.asseco.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 522-000-37-82 | | 010334578 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-27 Adam Góral Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1p1fqj

Podziel się opinią

Share
d1p1fqj
d1p1fqj