Trwa ładowanie...
d2sromv
espi

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego...

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. - Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. (12/2013)
Share
d2sromv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-19
Skrócona nazwa emitenta
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Asseco South Eastern Europe S.A. ("Spółka") informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r., którego publikacja zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2013 z dnia 22 stycznia 2013 roku, miała nastąpić dnia 8 sierpnia 2013 roku. Nowy termin przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. to 7 sierpnia 2013 roku. Podstawa prawna: Zgodnie z § 103 ust. 2 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259).

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
35-322 Rzeszów
(kod pocztowy) (miejscowość)
Olchowa 14
(ulica) (numer)
17 888 55 55 17 888 55 50
(telefon) (fax)
office@asseco-see.com www.asseco.com/see
(e-mail) (www)
813-351-36-07 180248803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-19 Piotr Jeleński Prezes Zarządu
2013-06-19 Marcin Rulnicki Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sromv

Podziel się opinią

Share
d2sromv
d2sromv