Trwa ładowanie...
dzaf76y

ATAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym zgrom ...

ATAL S.A. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 31.08.2015 roku (29/2015)

Share
dzaf76y
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-01
Skrócona nazwa emitenta
ATAL S.A.
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na nadzwyczajnym zgromadzeniu akcjonariuszy w dniu 31.08.2015 roku
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy?ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd spółki ATAL S.A. (dalej ?Spółka?), działając na podstawie art. 70 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r., nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) niniejszym informuje, iż w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2015 r. uczestniczyli akcjonariusz posiadający co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu, to jest: - Juroszek Investment Sp. z o.o. - liczba głosów na NZA 33.714.610 co stanowi 83,84% ogólnej liczby głosów oraz 98,33% liczby głosów na NZA w dniu 31 sierpnia 2015 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ATAL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 43-400 | | Cieszyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stawowa | | 27 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (33) 857 59 01 | | +48 (33) 857 59 02 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5482487278 | | 240415672 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Zbigniew Juroszek Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dzaf76y

Podziel się opinią

Share
dzaf76y
dzaf76y