Trwa ładowanie...
d4dhi2l

ATLANTAPL - Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu. (9/2012)

ATLANTAPL - Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu. (9/2012)

Share
d4dhi2l
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2012
Data sporządzenia: 2012-04-02
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTAPL
Temat
Sprzedaż akcji Spółki przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd "ATLANTA POLAND" S.A. informuje, że w dniu 2 kwietnia 2012 r. Spółka otrzymała zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, od Prezesa Zarządu Spółki, o sprzedaży przez podmiot powiązany z Prezesem Zarządu tj. firmę Rockfield Jurata Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku w dniu 2.04.2012 r. 108.000 (sto osiem tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela "ATLANTA POLAND" S.A. w transakcji sesyjnej na rynku regulowanym GPW, po cenie 10,50 zł za akcję .

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

| | | ATLANTA POLAND SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ATLANTAPL | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-557 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Załogowa | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 5220600 | | 058 5220564 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@atlantapoland.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5830013129 | | 190297892 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Dariusz Mazur Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4dhi2l

Podziel się opinią

Share
d4dhi2l
d4dhi2l