Trwa ładowanie...
d1v7ezd
espi

ATLANTIS - Rejestracja zmian Statutu Spółki (81/2014)

ATLANTIS - Rejestracja zmian Statutu Spółki (81/2014)
Share
d1v7ezd

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ATLANTIS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmian Statutu Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 18 listopada 2014r. na podstawie odpisu aktualnego Spółki pobranego ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości powziął informację o rejestracji w dniu 17 listopada 2014r. zmian Statutu Spółki w rejestrze KRS. Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 17 listopada 2014r. dokonał rejestracji zmian Statutu wynikających z treści uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 października 2014r. opublikowanej raportem bieżącym nr 66/2014 z dnia 30 października 2014r. Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 5 NWZ z dnia 30 października 2014 do treści Statutu Spółki dodany został nowy paragraf § 7^1 o następującym brzmieniu: ?§7^1 1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości lub przez umorzenie części akcji. 2. Akcje spółki mogą być umorzone na warunkach określonych przez walne zgromadzenie, gdy: a) będzie uchwalone obniżenie kapitału
zakładowego, b) spółka nabędzie własne akcje w wyniku egzekucji swoich roszczeń, których nie można zaspokoić z innego majątku akcjonariusza. 3. Umorzenie akcji dokonuje się z zachowaniem przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego albo z czystego zysku. W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje również aktualny tekst jednolity Statutu Spółki. Załączniki: Statut ATLANTIS SA wersja jednolita. pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ATS - statut dla rejestracji zmian z uchwały nr 5 -tj.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1v7ezd

Podziel się opinią

Share
d1v7ezd
d1v7ezd