Trwa ładowanie...
d21u9re
d21u9re
espi

ATLANTIS - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdow...

ATLANTIS - Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii K. (53/2011)
Share
d21u9re
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 53 / 2011
Data sporządzenia: 2011-07-21
Skrócona nazwa emitenta
ATLANTIS
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji serii K.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku informuje, iż w dniu 20 lipca 2011 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 926/2011 w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta. Na podstawie uchwały nr 926/2011 Zarząd GPW postanowił o dopuszczeniu w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 21 lipca 2011 r. 84.000.000 (osiemdziesiąt cztery miliony) sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii K Emitenta pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w dniu 21 lipca 2011 roku rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLATLNT00016". Emitent informował o przebiegu procesu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii K raportami bieżącymi nr 45/2011 z dnia 28.07.2011r. oraz raportem nr 46/2011 z dnia 29.06.2011r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATLANTIS SA
(pełna nazwa emitenta)
ATLANTIS Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
09-402 Płock
(kod pocztowy) (miejscowość)
Padlewskiego 18c
(ulica) (numer)
024 367 31 31 024 366 06 26
(telefon) (fax)
biuro@atlantis-sa.pl www.atlantis-sa.pl
(e-mail) (www)
522-000-07-43 012246565
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-21 Anna Kajkowska Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d21u9re

Podziel się opinią

Share
d21u9re
d21u9re