Trwa ładowanie...
d37dbtp
espi

ATM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (15/2012)

ATM - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (15/2012)
Share
d37dbtp
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2012
Data sporządzenia: 2012-03-23
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. w Warszawie przedstawia treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23 marca 2012 roku. Uchwały zostały zawarte w poniższym pliku pdf. W związku ze złożeniem przez Pełnomocnika jednego z Akcjonariuszy i przyjęciem przez Walne Zgromadzenie wniosku o przerwę w obradach do dnia 17 kwietnia 2012 roku do godziny 10:00 Walne Zgromadzenie w dniu 23 marca 2012 roku nie rozpatrywało uchwał objętych ogłoszonym porządkiem obrad.
Załączniki
Plik Opis
RB 15_zalacznik.pdf Treść uchwał podjętych przez NWZ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-922 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
022 5156660 022 5156 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-03-23 Maciej Krzyżanowski Wiceprezes Zarządu
2012-03-23 Anna Bugajska Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d37dbtp

Podziel się opinią

Share
d37dbtp
d37dbtp