Trwa ładowanie...
din1brz
din1brz
espi

ATM - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ...

ATM - Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (23/2013)
Share
din1brz
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
ATM
Temat
Wykaz akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd ATM S.A. informuje, że w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 czerwca 2013 roku wzięli udział osobiście bądź przez reprezentujących ich pełnomocników następujący akcjonariusze posiadający co najmniej 5% liczby głosów: - ATP Invest Sp. z o.o. S.K.A. - 9 036 756 głosów, 52,0% na ZWZ, 24,9 ogółem; - ING Otwarty Fundusz Emerytalny - 3 500 000 głosów, 20,1% na ZWZ, 9,6% ogółem; - Otwarty Fundusz Emerytalny Polsat - 2 600 000 głosów, 14,9% na ZWZ, 7,2% ogółem; - Piotr Puteczny z żoną - 2 243 066 głosów, 12,9% na ZWZ, 6,2% ogółem.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ATM SA
(pełna nazwa emitenta)
ATM Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-922 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grochowska 21a
(ulica) (numer)
022 5156660 022 5156 600
(telefon) (fax)
inwestor@atm.com.pl atm.com.pl
(e-mail) (www)
1130059989 012677986
(NIP) (REGON)
din1brz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Maciej Krzyżanowski Prezes Zarządu
2013-06-12 Tadeusz Czichon Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

din1brz

Podziel się opinią

Share
din1brz
din1brz